Enhetsleder Søk og Redning i Norges Røde Kors
OpenIGO
United States
2d ago

Opportunities

 • Enhetsleder Søk og Redning i Norges Røde Kors
 • Norwegian Red Cross

  Enhetsleder Søk og Redning i Norges Røde Kors

  Organization : Norwegian Red Cross

  Grade : Level not specified, Level not specified

  Occupational Groups :

  Closing Date : 2019-08-01

  Søk og Redning er et av de viktigste innsatsområdene i Røde Kors og Hjelpekorpsene, og utgjør en vesentlig del av den frivillige beredskapen i Norge.

  Røde Kors Hjelpekorps består i dag av om lag 5000 høyt kompetente frivillige som årlig blant annet responderer på over 1800 søk- og redningsoppdrag.

  I Enhet for Søk og Redning ved Nasjonalkontoret i Røde Kors, arbeider vi for å styrke utviklingen av Hjelpekorpset, og for å sikre gode rammebetingelser.

  Dette gjør vi i tett samarbeid med våre frivillige, tillitsvalgte, andre beredskapsorganisasjoner og offentlige myndigheter.

  Vi søker en mål- og resultatorientert enhetsleder for Søk og Redning som vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i en landsdekkende og global humanitær organisasjon.

  Du får muligheten til å bidra til å forme og utvikle et av Røde Kors’ største innsats- og fagområder i Norge, i tett dialog med våre tillitsvalgte, frivillige, samt store nasjonale aktører, offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.

  Du må kunne håndtere en kompleks arbeidshverdag hvor evne til å skape gode relasjoner internt og eksternt, samt å utvikle og gi retning for dine medarbeidere står sentralt.

  Enhetsleder Søk og Redning rapporterer til Avdelingsleder Nasjonale Programmer og Beredskap, og inngår i avdelingens ledergruppe.

  Ansvarsområder :

 • Oppfølging av utvikling og forvaltning av søk- og redningsarbeidet nasjonalt i Røde Kors, for å sikre god kapasitet og høyt kompetente frivillige hjelpekorps i Norge
 • Samarbeide og være i tett dialog med tillitsvalgte frivillige i Røde Kors, relevante nasjonale offentlige myndigheter og samarbeidsaktører innen aktuelle fagområder
 • Utøvelse av lederansvar ved hendelseshåndtering
 • Resultat-, budsjett- og rapporteringsansvar for søk- og redningsaktivitetene ved nasjonalkontoret i Røde Kors
 • Personalansvar for rådgiverne i enheten
 • Følge opp og bidra i utviklingsprosjekter innenfor søk- og redningsområdet
 • Være en av talspersonene for søk og redning i det norske samfunn, håndtere media og delta i den offentlige debatten knyttet til fagområdet ved behov
 • Vi søker en leder som :

 • Evner å jobbe mål- og resultatorientert med god beslutningsevne og handlekraft
 • Evner å arbeide selvstendig og strukturert både med strategiske og operative oppgaver
 • Evner å raskt sette deg inn i ulike problemstillinger
 • Har god kjennskap til søk- og redningsfaglige tematikker og kjennskap til aktuelle aktører på feltet
 • Har erfaring med og forståelse for arbeidsformen i en frivillig organisasjon, og erfaring i å jobbe tett med frivillige.
 • Kjennskap til Røde Kors’ Hjelpekorps er en fordel

 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er en tillitsskapende relasjonsbygger som har erfaring fra påvirkningsarbeid, gjerne fra ulike myndighetsnivå. Bør kunne ha forståelse for medienes rolle
 • Har utdanning fra universitet eller høgskole (kan kompenseres med relevant arbeidserfaring)
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater må kunne vise til gode resultater fra relevante stillinger.

  Vi kan tilby :

 • En spennende stilling der du vil bidra til å styrke og videreutvikle den frivillige redningstjenesten i Norge
 • En lederjobb med store muligheter for utvikling og læring
 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i verdens største humanitære bevegelse
 • Engasjerte kollegaer og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon, samt innen offentlige myndigheter og samarbeidsaktører
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

  Stillingen innebærer noe reising, og det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid.

  Arbeidssted : Nasjonalkontoret for Norges Røde Kors i Oslo.

  Other jobs

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form